Mở
APP

Thanh Thiên | Ý nghĩa tên Thanh Thiên - Chấm điểm tên Thanh Thiên

Thanh Thiên là tên cho bé trai.

Tên Thanh Thiên có ý nghĩa gì?

Thiên là trời, thể hiện sự rộng lớn, bao la, đĩnh đạc, luôn mạnh mẽ, có cái nhìn bao quát, tầm nhìn rộng lớn. Thanh Thiên là con sẽ rộng lượng và có tâm hồn đẹp như trời xanh bao la

Chấm điểm Tên Thanh Thiên

Tên Thanh Thiên đạt 74,177 lượt yêu thích.

Tên Thanh Thiên có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật