Mở
APP

Quang Triều | Ý nghĩa tên Quang Triều - Chấm điểm tên Quang Triều

Quang Triều là tên cho bé trai.

Tên Quang Triều có ý nghĩa gì?

"Triều" là từ đọc khác của "Triêu", nghĩa là điều khiển. "Quang Triều" nghĩa là người có uy vũ sai khiến được ánh sáng, mong con sau này sẽ làm nên sự nghiệp vẻ vang

Chấm điểm Tên Quang Triều

Tên Quang Triều đạt 13,912 lượt yêu thích.

Tên Quang Triều có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật