Cao Tiến

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Cao Tiến có ý nghĩa gì? có tốt không?

heo nghĩa Hán - Việt "Tiến" là sự vươn tới thể hiện ý chí nỗ lực của con người. Tên "Tiến" còn hàm chứa ý nghĩa mong con luôn thành công, tiến bước trên đường đời. "Cao" diễn tả sự cao lớn, bách đại, đại gia, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mọi người, còn thể hiện tinh thần quảng đại, sự rộng rãi, quang minh chính đại. "Cao Tiến", ba mẹ mong muốn con là người quang minh chính đại, có sự nghiệp vững chắc và có những bước tiến tốt đẹp trong tương lai

Chấm điểm Tên Cao Tiến

Tên Cao Tiến đạt 40,123 lượt yêu thích. Cao Tiến là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu