Mở
APP

Cao Sỹ | Ý nghĩa tên Cao Sỹ - Chấm điểm tên Cao Sỹ

Cao Sỹ là tên cho bé trai.

Tên Cao Sỹ có ý nghĩa gì?

Sỹ là từ đọc trại của Sĩ, nghĩa là người tri thức. Cao Sỹ là khởi đầu từ tri thức, học rộng biết nhiều, chỉ người có nền tảng học vấn

Chấm điểm Tên Cao Sỹ

Tên Cao Sỹ đạt 29,766 lượt yêu thích.

Tên Cao Sỹ có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật