Mở
APP

Bảo Sơn | Ý nghĩa tên Bảo Sơn - Chấm điểm tên Bảo Sơn

Bảo Sơn là tên cho bé trai.

Tên Bảo Sơn có ý nghĩa gì?

Theo nghĩa Hán - Việt, "Bảo" thường gắn liền với những vật quý như châu báu, quốc bảo, "Sơn" là núi. "Bảo Sơn" ý muốn nói đến những ngọn núi hùng vĩ, cây cỏ xanh tươi hay ngọn núi quý. Tên "Bảo Sơn" dùng để nói đến người có khí phách, mạnh mẽ, có bản lĩnh, ngay thẳng, vững vàng để đương đầu vơi mọi khó khăn

Chấm điểm Tên Bảo Sơn

Tên Bảo Sơn đạt 24,176 lượt yêu thích.

Tên Bảo Sơn có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật