Mở
APP

Hồng Quý | Ý nghĩa tên Hồng Quý - Chấm điểm tên Hồng Quý

Hồng Quý là tên cho bé trai.

Tên Hồng Quý có ý nghĩa gì?

Theo nghĩa Hán - Việt, "Quý" có thể hiểu là địa vị cao được coi trọng, ưu việt, là sự quý trọng, coi trọng. Ngoài ra, "Quý" còn dùng để tỏ ý tôn kính đối với những người có tài có đức. "Hồng Quý" thể hiện sự mong muốn giàu sang, phú quý trong tương lai

Chấm điểm Tên Hồng Quý

Tên Hồng Quý đạt 16,056 lượt yêu thích.

Tên Hồng Quý có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật