Mở
APP

Bình Quân | Ý nghĩa tên Bình Quân - Chấm điểm tên Bình Quân

Bình Quân là tên cho bé trai.

Tên Bình Quân có ý nghĩa gì?

"Bình" theo tiếng Hán - Việt có nghĩa là công bằng, ngang nhau không thiên lệch, công chính. "Quân" mang ý chỉ bản tính thông minh, đa tài, nhanh trí, "Quân" còn chỉ là vua, là người đứng đầu điều hành đất nước. Vì vậy, tên "Bình Quân" thường để chỉ người có cốt cách, biết phân định rạch ròi, tính khí ôn hòa. Đây là tên dùng để đặt cho con trai ngụ ý sau này con sẽ làm nên nghiệp lớn như bậc quân vương bình trị đất nước

Chấm điểm Tên Bình Quân

Tên Bình Quân đạt 29,168 lượt yêu thích.

Tên Bình Quân có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật