Phi Long

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Phi Long có ý nghĩa gì? có tốt không?

Chữ "Long" theo nghĩa Hán-Việt, có nghĩa là con rồng - Người xưa nói rồng làm mây và mưa, là một trong bốn giống linh (Long - Lân - Quy - Phụng) - Là biểu tượng cho vua, ý nói người tài giỏi phi thường. Chữ "Phi" theo nghĩa Hán-Việt có nghĩa là nhanh như bay. Tên "Long Phi" dùng để chỉ người tài giỏi phi thường, có dòng dõi với vua chúa. Cha mẹ đặt tên con là "Long Phi" nhằm mong muốn con mình có cuộc sống giàu sang, phú quý, tài giỏi và thành công

Chấm điểm Tên Phi Long

Tên Phi Long đạt 87,037 lượt yêu thích. Phi Long là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu