Quốc Tín

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Quốc Tín có ý nghĩa gì? có tốt không?

Tên đệm Quốc:
Là đất nước, là quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa to lớn, nhằm gửi gắm những điều cao cả, lớn lao nên thường dùng đặt đệm cho con trai để hi vọng mai sau có thể làm nên việc lớn.
Tên chính Tín:
Theo nghĩa Hán - Việt, "Tín" có nghĩa là lòng thành thực, hay đức tính thủy chung, khiến người ta có thể trông cậy ở mình được. Đặt tên Tín là mong con sống biết đạo nghĩa, chữ tín làm đầu, luôn thành thật, đáng tin cậy.

Chấm điểm Tên Quốc Tín

Tên Quốc Tín đạt 109,988 lượt yêu thích. Quốc Tín là tên cho bé trai.
Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu