Mở
APP

Gia Huấn | Ý nghĩa tên Gia Huấn - Chấm điểm tên Gia Huấn

Gia Huấn là tên cho bé trai.

Tên Gia Huấn có ý nghĩa gì?

"Huấn" Nghĩa Hán Việt là dạy dỗ, tỏ sự nghiêm túc, đầy đủ, trí tuệ, chăm chỉ. Đặt tên con là Gia Huấn mong con sẽ chăm chỉ, thông minh là niềm tự hào của gia đình

Chấm điểm Tên Gia Huấn

Tên Gia Huấn đạt 17,450 lượt yêu thích.

Tên Gia Huấn có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật