Mở
APP

Sony | Ý nghĩa tên Sony - Chấm điểm tên Sony

Sony là tên ở nhà cho bé trai.

Tên Sony có ý nghĩa gì?

Sony trong tiếng Latin có nghĩa là gốc rễ, cội nguồn. Gọi con với biệt danh Sony với mong muốn con lớn lên rắn rỏi, đi đầu thời đại

Chấm điểm Tên Sony

Tên Sony đạt 20,568 lượt yêu thích.

Tên Sony có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật