Tải
APP

Edward | Ý nghĩa tên Edward - Chấm điểm tên Edward

Edward là tên ở nhà cho bé trai.

Tên Edward có ý nghĩa gì?

Edward với ý nghĩa người sở hữu cả gia tài, gọi con với tên Edward mong con lớn lên trong giàu sang, thành công, phú quý.

Chấm điểm Tên Edward

Tên Edward đạt 109,843 lượt yêu thích.

Tên Edward có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Bill
Nguyễn Hồng Nhung

Bài mới cập nhật