Mở
APP

Whisky | Ý nghĩa tên Whisky - Chấm điểm tên Whisky

Whisky là tên ở nhà cho bé trai.

Tên Whisky có ý nghĩa gì?

Vani, bơ, đường là 3 nguyên liệu của một ly Whiskey cổ điển. Gọi con là Whiskey mong con sẽ là người ngọt ngào, có sức hấp dẫn, thành công.

Chấm điểm Tên Whisky

Tên Whisky đạt 20,003 lượt yêu thích.

Tên Whisky có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Wins
Phongphonf

Bài mới cập nhật