Mở
APP

Cẩm Yến | Ý nghĩa tên Cẩm Yến - Chấm điểm tên Cẩm Yến

Cẩm Yến là tên cho bé gái.

Tên Cẩm Yến có ý nghĩa gì?

"Cẩm" là loại gỗ quý, thường ám chỉ sự quyền quý, giàu sang. "Cẩm Yến" có nghĩa là con chim yến xinh đẹp, quý báu, giàu sang

Chấm điểm Tên Cẩm Yến

Tên Cẩm Yến đạt 101,438 lượt yêu thích.

Tên Cẩm Yến có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật