Mở
APP

Bách Du | Ý nghĩa tên Bách Du - Chấm điểm tên Bách Du

Bách Du là tên cho bé trai.

Tên Bách Du có ý nghĩa gì?

"Bách" thường gắn liền với vật trân quý như cây bách tùng. "Du" nghĩa là hay đi động, không ở chỗ nhất định, có thể đi ngao du đây đó, khám phá khắp nơi. "Bách Du" con là điều quý giá nhất của ba mẹ, là châu báu, bảo vật không gì có thể so sánh được

Chấm điểm Tên Bách Du

Tên Bách Du đạt 80,221 lượt yêu thích.

Tên Bách Du có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật