Mở
APP

Bảo Phương | Ý nghĩa tên Bảo Phương - Chấm điểm tên Bảo Phương

Bảo Phương là tên cho bé gái.

Tên Bảo Phương có ý nghĩa gì?

Chữ "Phương" theo nghĩa Hán - Việt dùng để chỉ người biết đạo lý làm người, biết phân biệt tốt xấu, đúng sai. Thường là người sáng suốt, trí tuệ. "Bảo" có nghĩa là bảo bối, quý giá. Tên "Bảo Phương" là mong muốn của cha mẹ muốn con mình luôn làm những điều tốt, biết cách đối nhân xử thế, làm cha mẹ yên lòng là bảo bối của cha mẹ

Chấm điểm Tên Bảo Phương

Tên Bảo Phương đạt 13,111 lượt yêu thích.

Tên Bảo Phương có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật