Quang Ðạt

Tải tên hay về máy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải

Tên Quang Ðạt có ý nghĩa gì? có tốt không?

Theo nghĩa Hán - Việt, "Quang" có nghĩa là ánh sáng. Tên Quang dùng để nói đến người thông minh, sáng suốt, có tài năng. "Đạt" để chỉ sự thành công, vị thế cao sang & trí tuệ thông suốt, thấu tình đạt lý của con người. Tên Đạt mang ý nghĩa con sẽ là người trí tuệ, có hiểu biết & thành công, đỗ đạt trong sự nghiệp. "Quang Đạt" ý mong muốn con là người thông minh, sáng suốt, có tài thấu tình đạt lý và là người thành công, đỗ đạt trong sự nghiệp

Chấm điểm Tên Quang Ðạt

Tên Quang Ðạt đạt 107,243 lượt yêu thích. Quang Ðạt là tên cho bé trai.




Tìm tên

hoặc

Thai giáo


Chăm sóc thai kỳ


Yoga, thiền, nhảy cho bà bầu