Mở
APP

Trúc Lan | Ý nghĩa tên Trúc Lan - Chấm điểm tên Trúc Lan

Trúc Lan là tên cho bé gái.

Tên Trúc Lan có ý nghĩa gì?

"Trúc" là biểu tượng của người quân tử, sống ngay thẳng, khí chất thanh cao, trong sạch, "Lan" là loài hoa xinh đẹp, cao quý, thanh thoát. "Trúc Lan" mang ý nghĩa con xinh đẹp, khí chất thanh cao, sống quân tử, trong sạch

Chấm điểm Tên Trúc Lan

Tên Trúc Lan đạt 14,605 lượt yêu thích.

Tên Trúc Lan có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật