Mở
APP

Thảo Hồng | Ý nghĩa tên Thảo Hồng - Chấm điểm tên Thảo Hồng

Thảo Hồng là tên cho bé gái.

Tên Thảo Hồng có ý nghĩa gì?

"Thảo" có ý nghĩa là sự hiền thục, tốt bụng, ngoan hiền trong tấm lòng thơm thảo, sự hiếu thảo. Cái tên "Thảo Hồng" có nghĩa là mong con sau này có tấm lòng hiếu thảo, biết đối nhân xử thế với mọi người.

Chấm điểm Tên Thảo Hồng

Tên Thảo Hồng đạt 13,298 lượt yêu thích.

Tên Thảo Hồng có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật