Mở
APP

Khánh Giao | Ý nghĩa tên Khánh Giao - Chấm điểm tên Khánh Giao

Khánh Giao là tên cho bé gái.

Tên Khánh Giao có ý nghĩa gì?

"Khánh" thường để chỉ những người đức hạnh, tốt đẹp mang lại cảm giác vui tươi, hoan hỉ cho những người xung quanh, "Giao" là tên của loài cỏ giao, có tiếng tăm vững bền. "Khánh Giao" có nghĩa là người có đức tính tốt, luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Chấm điểm Tên Khánh Giao

Tên Khánh Giao đạt 63,123 lượt yêu thích.

Tên Khánh Giao có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật