Mở
APP

Lâm Vũ | Ý nghĩa tên Lâm Vũ - Chấm điểm tên Lâm Vũ

Lâm Vũ là tên cho bé trai.

Tên Lâm Vũ có ý nghĩa gì?

"Lâm" tức là trầm tĩnh, an yên, nghiêm túc, "Vũ" là to lớn, kỹ vĩ. Hai từ "Lâm Vũ" ghép với nhau có ý nghĩa là con người coi trọng sự nghiệp, bản lĩnh trước sóng gió của ngoại cảnh tác động, luôn vững trãi như bàn thạch

Chấm điểm Tên Lâm Vũ

Tên Lâm Vũ đạt 112,071 lượt yêu thích.

Tên Lâm Vũ có ý nghĩa gì từ cộng đồng?

Chưa có bình luận từ cộng đồng!


Bài mới cập nhật