Mở
APP

Có những cách thai giáo nào? Phần 2: Thai giáo gián tiếp

Xem toàn màn hình

Một số cách thai giáo gián tiếp bao gồm: 

  • Thai giáo tinh thần/thai giáo cảm xúc
  • Thai giáo dinh dưỡng/thai giáo vị giác
  • Thai giáo khứu giác
  • Thai giáo tri thức
CÁC VIDEO LÝ THUYẾT KHÁCHOẶC THỰC HÀNH NGAY
Nhận THAI GIÁO THỰC HÀNH mỗi ngày, tối ưu theo từng tuần thai.
Không mất công tìm hiểu!
CHỈ CÓ TRÊN APP
Thai giáo, Giáo dục sớm, Ăn dặm VIP MIỄN PHÍ