Em mún hỏi . Đo chiều dài kênh có cần thiết không ạ