Bố cháu họ đặng, mẹ cháu họ hà.
Cháu là bé gái. Nên đặt tên gì thì hãy ạ.