THAI GIÁO TỪ TRÁI TIM ♥️

“Mỗi ngày mẹ viết một điều về con từ ngày con đến trong cuộc đời. Để mẹ mỉm cười, mỗi khi nhớ về những ngày đầu tiên con với mẹ...”

Mỗi khi những lời hát này ngân lên, mình lại thấy bồi hồi và xúc động vô cùng. Chắc không phải chỉ riêng mình mẹ Bi... Xem thêm