E sinh bé đc 13 ngày hôm nay rảnh mới có thời gian rewieu cho các mẹ về sinh ở phụ sản trung ương đây ah e dự kiến sinh 6/9 mà 25/8 con đã đòi ra rùi ạ (e bé thứ 3)

12 h dem ngày 24/8 e đi vs thì thấy ra dịch nâu e đi gội đầu tắm... Xem thêm