Review đẻ thường D3.

(Chi phí mình cập nhật sau nhé vì mình ra viện t7 nên mới chỉ thanh toán trước một ít, bv giữ giấy chứng sinh, mai mình mới lấy giấy tờ và thanh toán nốt)

1. BV PSHN
Theo mình biết, bv Phụ sản HN có mấy khu, khu A là kiểu đẻ bình dân; khu B là đẻ... Xem thêm