Con mình 4w, hay giật mình khi ngủ. Mẹ đag luyện ngủ nhưng bé k chịu hợp tác với quấn và bế vác mặc dù đã giới thiệu cho bé 3 lần nhưng lần nào cũng khóc, muốn bỏ tay chân ra ngoài. Có cách nào để bé tiếp nhận để luyện ngủ thành công không ạ