Bé nhà e dc 4 tháng 6 kg 1 ăn sữa 110 mL là dc kg ạ