NOTE LẠI 1 VÀI DÒNG CHO CÁC MOM MỚI MANG THAI LẦN ĐẦU. RÚT KINH NGHIỆM TỪ TẬP 1 & ĐANG TẬP 2 14W CỦA EM NÊN CÁC MOM CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM.

1. Test que lên vạch đậm vạch mờ thì 1 là test thêm vài que, 2 là chờ thêm tuần nữa đi siêu âm, 3 là đi... Xem thêm