Các mom cho em hỏi bé nhà em được hơn 3 tháng mà 2 tháng nay con cứ 7 - 14 ngày mới đi ị một lần. Phân vàng, nhão, đặc dính. Bé chủ yếu bú mẹ. Như vậy có phải bé nhà em bị táo bón k ah