Em nay ra máu báo đi khám mở 2 phân rồi, các mom mát miệng chúc em mở nhanh sinh thường sinh nhanh k rạch mẹ tròn con vuông với ạ.