Mọi ng cho m hỏi. Đến ngày dự sinh rồi mà bé vẫn chưa có dấu hiệu gì chuyển dạ, thì có phải lên gặp bác sĩ k ạ? Nay đc 40w r mà chưa thấy gì , m lo quá.