Trong hội mình có mom nào 2 mẹ con bất đồng nhóm ABO không ạ? E nghe nói bị như vậy con hay bị vàng da hoặc bị tan máu bẩm sinh. E sắp sinh mà lo vấn đề này quá.