Có mẹ nào bầu tầm 5month mà da bắt đầu nổi ngứa có hạt nước giống e không ạ? Làm thế nào để hết MoM ơi