Vợ mình thai đã 9 tuần, đang thắc mắc mua 1 gói thai giáo. Vợ muốn mua khoá học bên Bibabo (nhiều video quá) mình thấy bên Mamibai này có nhiều hoạt động hơn.
Mom nào đã dùng Biboba rồi chia sẻ cho mình với nha. So sánh xem Thanks các mom.