Do mình không biết mang thai, ở tuần thứ 4 mình lỡ đi duỗi nhuộm tóc , em đang lo lắng không biết có ảnh hưởng gì đến em bé không mọi người?