Mình lúc 4th siêu âm con gái nay 32 tuần con đã quay đầu và siêu âm bé trai. Phần mềm mamibabi rất hữu ích ạ. Chúc các mẹ đều có nếp có tẻ như em ạ. E xin vía bé trai trên nhóm suốt ạ 😍