Tối hôm qua nằm bên ck .Mình hỏi này anh .anh có đi chơi gái không .anh ấy nói có .đàn ông mà ai không đi .vì bản thân mình thì la người có tính chung thủy .nhưng lại thoáng .NghE co vẻ mâu thuẩn nhưng mình thoáng có nghĩa là tư tưởng có thể điềm tỉnh ngồi nghe dk... Xem thêm