❤️ MẸ CÓ THỂ CHỈ SINH RA MỘT EM BÉ, NHƯNG MẸ CÓ THỂ LÀ MẸ CỦA NHIỀU EM BÉ KHÁC!!!❤️

Thông tin từ BV Sản Nhi Quảng Ninh:

Ứng dụng, phát triển mô hình Ngân hàng Sữa Mẹ (NHSM) là đề tài được Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh triển khai từ tháng 5/2019. Ngày 1/11/2019 NHSM của Bệnh viện... Xem thêm