Nhờ anh chị tư vấn cho em các bệnh viện ở tỉnh với ạ. Em cảm ơn anh chị.