1 ngày em bé đạp 1 hay 2 quận thậm trí hông có thì có sao hông ạ em nay tuần thứ 22 rồi ạ