E mang bầu hay bị đau đầu chóng mặt mà k uống thuốc có cách nào khác k ạ