Em 33 tuần bị đau bung đi ngoài lỏng , còn bị đau đầu buồn nôn , không biết có phải sắp sanh không ạ