Mở
APP
quỳnh

Bé 4 tháng, 1 ngày tuổi

Huy hiệu
Mẹ nhiệt tình
Mẹ nhiệt tình
92 điểm
Cần thêm 8 điểm để đạt huy hiệu Mẹ tích cực

Điểm sẽ được cộng vào tài khoản khi bạn:

- Hoàn thành 1 hoạt động thai giáo: 1 điểm
- Đăng bài: 10 điểm
- Bình luận: 5 điểm

Bạn sẽ nhận được huy hiệu tương ứng với số điểm của mốc huy hiệu đó.


Mẹ chăm chỉ
Mẹ chăm chỉ
20 điểm
Mẹ nhiệt tình
Mẹ nhiệt tình
50 điểm
Mẹ tích cực
Mẹ tích cực
100 điểm
Mẹ giỏi giang
Mẹ giỏi giang
200 điểm
Mẹ tài năng
Mẹ tài năng
500 điểm
Mẹ uyên bác
Mẹ uyên bác
1,000 điểm
Mẹ thông thái
Mẹ thông thái
1,200 điểm
Mẹ siêu nhân
Mẹ siêu nhân
1,500 điểm
Bài đã đăng
CHỈ CÓ TRÊN APP
Thai giáo, Giáo dục sớm, Ăn dặm VIP MIỄN PHÍ