Em mang Thai được 10 tuần 6 ngày e bị tu mau quanh túi thai 5% a e phải chăm con nhỏ nên đi lại cũng nhiều ạ như vậy có ảnh hưởng gì hk ạ và làm như thế nào ạ