Nhờ mamibabi & các mom tư vấn giúp.
Bé mình 3 tháng rưỡi 8.5kg.
Mình hút sữa mẹ cho bé bú bình từ mới sinh, 3 tháng đầu bú tốt đến tuần 11 được 140ml/cử cách 3 tiếng, 5-6 cử/ngày, 700-850ml/ngày (có 1 cử đêm)
Nhưng từ tuần 12 trở đi đến nay (đc 3 tuần rồi), bé đột nhiên... Xem thêm