Các c e dc 18w bé dc bn kg r ạ? 😀😀😀 Nhà e bé mới dc có 228g