Mình 39 tuần 3 ngày mà chưa có dấu hiệu chuyển dạ gì cả. Dự sinh 20/8. Các mom cho mình xin chút kinh nghiệm cho yên tâm với ạ