Cho em xin review đi đẻ ở bv Việt Nhật Bạch Mai mới nhất với ạ, tuần tới em đẻ mổ ở đó ạ?